Vrijwilligers gezocht

17-01-2014 14:18

U kunt  ook een grote rol spelen voor de buitenspeeldag

Wij kunnen altijd een vrijwilliger gebruiken, alle hulp in welke vorm dan ook is zeer welkom.

Heeft u nog tips voor de Buitenspeeldag, sport- en/of spelmaterialen ter beschikking waar de

kinderen deze middag gebruik van mogen maken of heeft u nog overige opmerkingen, vermeld

deze dan graag via email:buitenspeeldagzevenaar@hotmail.nl